Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Zkušební zařízení pro zkoušky odolnosti proti vniknuti vody

 

Tyto zkoušky slouží k ověření stupně ochrany elektrických zařízení před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím  vody. Daný stupeň ochrany je udáván tzv. IP kódem udávaném ve formátu IPXY. První charakteristická číslice IP kódu může být v rozsahu IP0X – IP6X a charakterizuje ochranu zařízení před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles a prachu.

Druhá charakteristická číslice IP kódu může být v rozsahu IPX0 – IPX8 a charakterizuje ochranu zařízení před škodlivým účinkem vniknutí vody.

Zkoušky dle normy:

ČSN EN 60529

 

 

 

 

Zkušební zařízení pro zkoušky odolnosti proti kapající vodě – IPX1, IPX2

Zařízení slouží k simulaci působení kapající vody s možností náklonu 15°. Intenzita dešťových kapek se nastavuje na  1 a 3 mm/min.

Zařízení:

kapající box

Technické parametry

Rozměr kapající plochy 800 x 400 mm
Intenzita deště 1 – 6 mm/min

 

Zkušební zařízení pro zkoušky stříkající vodě – IPX3, IPX4

Zkoušky se provádí na zařízení s výkyvnou trubicí, na vnitřním obvodu opatřené tryskami, ze kterých do středu oblouku stříká voda definovaného množství. Při zkoušce se trubka stříkajícího oblouku uvede do kývavého pohybu v úhlu 120°, tj. 60° na obě strany do kolmice. Zkouška ověřuje schopnost krytu ochránit zařízení před stříkající vodou.

Zařízení:

výkyvná trubice s tryskami, ruční sprcha

Technické parametry

Průměr oblouku 2000mm
Úhel a doba kyvu ramene

IPX3 +- 60°; 4s

IPX4 +- 180°; 12s

 

Zkušební zařízení pro zkoušky odolnosti tryskající vodě – IPX5, IPX6

Při těchto zkouškách se zařízení vystaví účinkům proudu vody tryskající ze všech směrů ze speciální proudnice daných parametrů.
 

Zařízení:

zkušební proudnice

Technické parametry

Průtok vody

IPX5  12,5 l/m

IPX6  100 l/m

Průměr proudnice

IPX5 - 6,3mm                                              

IPX6 – 12,5 mm
Vzdálenosti proudnice od vzorku 3 m

Zkušební zařízení pro zkoušky odolnosti při ponoření – IPX7, IPX8

Zkušební zařízení slouží ke zkouškám odolnosti krytu při dočasném (IPX7 – sloupec vody 1m) nebo trvalém ponoření do vody (IPX8). Možnost simulace ponoření až do hloubky 15 m.
 

Zařízení:

nádrž, tlaková nádoba IPX8

Technické parametry

Velikost zkušební komory

IPX7     1100 x 800 x 2000 (v x š x d)

IPX8   průměr 450 mm, délka 1900 mm

Maximální zkušební tlak IPX8

150 kPa (15 m vodního sloupce)

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz