Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Zařízení pro zkoušku plamenem jehlového hořáku


Zařízení slouží ke zkouškám odolnosti izolačních materiálů na odolnost proti ohni. Iniciace ohně je prováděna přiložením plamene jehlového hořáku.

Zkušební normy pro zkoušky:

ČSN EN 60695-11-5

Technické parametry
 

jehlový hořák vnitřní průměr 0,5mm, délka 50 mm
plyn butan

 

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz