Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Zařízení pro zkoušku odolnosti proti plazivým proudům

Zařízení slouží ke zkouškám odolnosti izolačního materiálu proti plazivým proudům. Povrch vzorku je vystaven elektrickému poli mezi dvěma elektrodami, mezi tyto elektrody je v průběhu zkoušky kapán elektrolyt.

Zkušební normy pro zkoušky:

ČSN EN 60122
 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

rozsah napětí (PTI) 300 - 1000 V
elektrody platina (5 x 2 mm), vzdálenost 4 mm
interval kapacího mechanismu 30 sec (celkem 51 kapek)

 

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz