Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Zařízení pro zkoušku žhavou smyčkou

Zařízení slouží ke zkouškám odolnosti izolačních materiálů na odolnost proti ohni a ke stanovení stupně nebezpečí iniciace požáru při selhání elektrických zařízení. Iniciace ohně je prováděna přiložením žhavé smyčky dané teploty.

Zkušební normy pro zkoušky:

ČSN EN 60695-2-10, ČSN EN 60695-2-11, ČSN EN 60695-2-12, ČSN EN 60695-2-13


Technické parametry

materiál smyčky

80% Ni, 20% Cr

teplota žhavé smyčky 550 - 960 °C
procházející proud cca 65 A – 130 A
zahřívání smyčky průchodem nízkého napětí do cca 130 V
délka testu 30 sec

 

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz