Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Zkušební trhací stroj Z050 TH 

Zkušební trhací stroj slouží k provádění zkoušek mechanických vlastností materiálů, jako jsou plasty, kovy, papír, guma, textilie atd. Prováděnými zkouškami jsou zkoušky tahem, tlakem nebo ohybem.

Zkušební normy pro zkoušky:

ČSN EN ISO 527, ČSN EN ISO 178

Technické parametry
 

jmenovitá síla zatěžování 50 kN
velikost zkušebního prostoru 440 x 1355 mm (š x v)
zkušební rychlost zatěžování (0,0005 až 600 mm/min) až do nominální síly
CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz