Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Goniofotometr


Goniofotometr je zařízení, kterým se se měří rozložení svítivosti svítidel nebo světelných zdrojů. Princip spočívá v tom, že se měří svítivost v různých rovinách a pod různými úhly. Měření jsou prováděna v sousatvě rovin C-γ. Měřený vzorek je po celou dobu měření upevněn ve své pracovní poloze a nedochází tak k chybám způsobeným změnou vyzařovacích charakteristik vlivem změny polohy zdroje.

Zkušební normy pro zkoušky:

ČSN EN 13032-1

 

 

 

 

 

Technické parametry

typ pevný zdroj – otočný senzor
měřící soustava rovin C-γ
krok nastavení úhlů 0,1°
velikost měřených objektů max. 2 m délka

 

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz