Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Elektrické zkoušky

Zařízení pro zkoušky elektrické bezpečnosti výrobků slouží pro ověření parametrů zařízení a jeho částí z hlediska elektrické pevnosti, izolačního odporu, přechodového odporu zemního spojení, proudu ochranným vodičem a dotykového proudu.

Zkušební normy pro zkoušky:

ČSN EN 60598, ČSN EN 60990

Technické parametry

Zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti a izolačního odporu TOS 9201

Elektrická pevnost - AC 0,05 – 5 kV,

DC 0,05 – 6 kV

Izolační odpor - Uout 25 – 1000 V DC

0,01 MΩ- 9,99 GΩ

Zařízení pro zkoušky přechodového odporu TOS 6200

Měřící proud:                  3 – 30 A

Měřící rozsah odporu:    0,001 – 1,2 Ω

Zařízení pro zkoušky dotykového proudu a proudu ochranným vodičem TOS 3200

Měřící rozsah proudu 30µA až 30mA DC/RMS, 90mA peak

sedm typů měřících obvodů sítí

 

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz