Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Profil laboratoře

Jsme česká nezávislá zkušební laboratoř nabízející komplexní služby v oboru zkušebnictví.

Laboratoř zahájila svoji činnost v roce 1997 jako vůbec první soukromá zkušební laboratoř tohoto druhu v České republice. V roce 2000 získala první akreditaci v oboru zkoušek svítidel a fotometrických měření. Od tohoto roku jsme vedeni jako zkušební laboratoř č. 1279 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Laboratoř je zaměřena především na zkoušky sloužící k ověření technických požadavků na výrobky před jejich uvedením na trh podle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. Jedná se především o zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí podle požadavků NV č. 118/2016 Sb. (označení LVD - směrnice Rady 2014/35/EU), a zkoušky elektromagnetické kompatibility zařízení podle požadavků NV č. 117/2016  Sb. (označení EMC - směrnice Rady 2014/30/EU). Na základě těchto zkoušek je možné vystavit EU prohlášení o shodě.

Dále provádíme fotometrická měření svítidel a světelných zdrojů, materiálové zkoušky, ale i vývojové a funkčních testy prototypů podle specifických požadavků zákazníka.

Nabízíme flexibilní technickou spolupráci se všemi potenciálními zákazníky, výrobci či dovozci elektrických zařízení, kteří projeví zájem o služby naší zkušební laboratoře, a chtějí tak ověřit a garantovat nezávadnost svých výrobků. Moderní technické zázemí, špičkové přístrojové vybavení, dlouholeté zkušenosti a vysoká odbornost jsou pak zárukou bezpečnosti a ochrany spotřebitelů.

Naše přednosti:

• Profesionální výkon zkoušek
• Využití nejmodernějších zkušebních zařízení
• Přijatelné ceny za výkon zkoušek
• Krátké termíny vyřízení zakázek

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz