Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Klimatické zkoušky a zkoušky vlivu prostředí

Klimatické zkouškyPři klimatických zkouškách a zkouškách vlivu prostředí se zařízení nebo jeho části vystavují různým podmínkám prostředí, jako je teplo, vlhko, chlad, účinkům solné mlhy nebo slunečnímu záření nebo kombinaci uvedených, následně se zjišťují vlivy prostředí na samotnou funkci zařízení nebo změnu materiálových vlastností.

Prováděnými zkouškami v tomto oboru jsou:

  • zkoušky tepelné odolnosti
  • zkouška chladem, suchým teplem, vlhkým teplem
  • zkouška solnou mlhou
  • zkoušky odolnosti proti světlu slunečního záření

Používaná zkušební zařízení
Klimatická komora o objemu 2 m³ a 10m³ , korozní komora, teplotní komora, komora se simulací slunečního záření

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz