Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření

Nabídka zkoušek

Naše laboratoř provádí zkoušky v těchto základních oborech:

 • Zkoušky elektrické bezpečnosti – LVD
 • Fotometrická měření
 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility – EMC
 • Klimatické zkoušky a zkoušky vlivu prostředí
 • Mechanické a materiálové zkoušky

Jednotlivé zkoušky podle oborů

I - Zkoušky elektrické bezpečnosti - LVD

 • tepelné zkoušky a zkoušky trvanlivosti
 • elektrické zkoušky (elektrická pevnost, izolační odpor, přechodový odpor, unikající a dotykový proud)
 • zkoušky ověření stupně krytí IP
 • zkoušky mechanických vlastností
 • zkoušky odolnosti proti teplu, ohni a plazivým proudům

II - Fotometrická měření

 • měření světelného toku
 • měření rozložení svítivosti
 • měření fotobiologické bezpečnosti
 • spektrální měření LED zdrojů

III - Zkoušky elektromagnetické kompatibility – EMC

 • zkoušky elektromagnetického rušení/emisí (interference) - EMI
 • zkoušky elektromagnetické odolnosti/imunity (susceptibilita) - EMS

IV - Klimatické zkoušky a zkoušky vlivu prostředí

 • zkoušky tepelné odolnosti
 • zkouška chladem
 • zkouška suchým teplem
 • zkouška vlhkým teplem
 • zkouška solnou mlhou
 • zkoušky odolnosti proti světlu slunečního záření

V - Mechanické a materiálové zkoušky

 • zkoušky odolnosti proti nárazu (IK kód)
 • zkoušky tahových a ohybových vlastností
 • zkoušky rázové houževnatosti
CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz