Zkoušky krytíZkoušky EMVFotometrická měření
CVZL

Centrum vývojových a zkušebních laboratoří

je česká nezávislá zkušební laboratoř. Laboratoř je zaměřena především na zkoušky sloužící k ověření technických požadavků na výrobky před jejich uvedením na trh podle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb.  Jedná se především o zkoušky bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí podle požadavků NV č. 118/2016 Sb. (LVD) a zkoušky elektromagnetické kompatibility zařízení podle požadavků NV č. 117/2016  Sb. (EMC). Na základě těchto zkoušek je možné vystavit EU prohlášení o shodě.

CENTRUM VÝVOJOVÝCH A ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ s.r.o.
Březno 317, 294 06  Březno | tel. +420 326 397 610 | e-mail: laboratory@vyrtych.cz